Wat kan ik als ritueelbegeleider (uitvaartspreker) voor u betekenen?

Ritueelbegeleiding is een aanvulling op het werk van de uitvaartondernemer/-leider. Waar de uitvaartondernemer zich voornamelijk bezighoudt met de organisatorische kant, richt de ritueelbegeleider zich op de inhoudelijke kant van de afscheidsplechtigheid. Het is belangrijk om goed afscheid te nemen van uw dierbare. U kunt mij inschakelen voor het vormgeven van de plechtigheid. Samen bereiden we een persoonlijk afscheid voor dat in woord en beeld aansluit bij uw wensen. 

 

Hoe gaat ritueelbegeleiding in zijn werk?

Tijdens een gesprek bij u thuis vertelt u mij wat uw dierbare uniek maakte en welke wensen u heeft voor het afscheid. Met voor u herkenbare woorden, symbolen, gedichten en/of muziek ga ik invulling geven aan de plechtigheid.  U kunt hierbij denken aan het welkomstwoord, een kaarsen- of ander ritueel, het levensverhaal en de slotwoorden. Wanneer er meerdere sprekers zijn, stem ik de teksten op elkaar af en leg ik de verbinding tussen de verschillende verhalen.

Mijn voorstel voor de invulling van de plechtigheid en de teksten mail ik van tevoren aan u toe. Hierna stemmen we deze samen telefonisch af, zodat we zeker weten dat de opzet en wat er gezegd wordt ook het goede is. Achteraf ontvangt u de complete tekst.
Deze kunt u nog eens doorlezen: een herinnering aan uw dierbare.